ชิงหยวนก่อตั้งขึ้นใน 2008 เครื่องตัดเลเซอร์ RandD、design、production และขาย เราให้ความสำคัญสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพรวมของเทคโนโลยี คุณภาพ โปรแกรมการตลาด แนว "มี ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูง ความ แม่นยำสูง" เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 80 รุ่น ความหลากหลายของเครื่องได้แล้วระดับชั้นนำในท้องถิ่น และต่างประเทศ

ด้วยทีมเทคนิคของเราแข็งแกร่ง ไม่เพียงจัดเครื่องมาตรฐาน แต่ยังเครื่องที่กำหนดเองตามความต้องการของลูกค้า เรียนรู้เพิ่มเติมอ่าน